GIỚI THIỆU
Hoạt động

 

Ngày 9/5 toàn thể nhân viên và cán bộ tổng công ty đã có buổi chụp hình lưu niệm